Disse overvejelser skal du gøre dig som iværksætter

Mange ønsker et liv hvor de selv kan være herre i eget hus og selv disponere over deres egen tid. Det får man ikke ved, at slide sig selv op og arbejde for andre i en anden virksomhed, hvor man altid vil have en chef over sig.

Derfor vælger mange at starte deres egen virksomhed, hvor de har mulighed for at føre deres passion ud i livet og arbejde med lige det de har lyst til. Det kræver dog hårdt arbejde at være iværksætter, hvor man ofte er tvunget til at arbejde, selvom kammeraterne og familien trækker i en.  Her kommer nogle tips til, hvordan man kommer bedst fra start som iværksætter, således man både får tid til vennerne, familien og virksomheden. 

 

 

Hav en klar strategi

 

Når man har fundet den ultimative idé og fundet frem til hvilke ydelser eller produkter man vil sælge som iværksætter, så er en af de mest fundamentale dele, af at være selvstændig at have en klar overbevisning og ikke mindst strategi for, hvordan det hele skal føres ud i livet. Ved at have en strategi omkring flere forskellige arbejdsområder, såsom marketing, økonomi og vækst, så vil virksomheden alt andet lige være bedre rustet til de udfordringer og bump, som man 100 procent sikkert møder på sin vej.

En god måde hvorpå man kan ligge en strategi er blandt andet ved bruge værktøjer fra projektledelse, hvor man bruger begreber som milepæle. En milepæl er et bestemt mål, som man skal have opnået inden for en bestemt tidshorisont.  Eksempelvis kan man opdele sit overordnede mål i flere delmål eller milepæle, hvor en milepæl inden for salg kan være, at inden for årets første kvartal, så skal virksomheden mindst sælge x antal varer, med henblik på at nå det overordnet antal salg af varer, som man gerne vil opnå på årsbasis.

 

Overblik over økonomien er et must

 

Det vigtigste for at en virksomhed kan eksistere er, at den er rentabel, hvilket vil sige, at den kan køre rundt ift. de indgifter og udgifter der er.

I den forbindelse er det væsentligt at man har et klar overblik over, hvordan virksomhedens økonomiske ressourcer bliver anvendt.  Bliver pengene brugt de steder, hvor de gør mest gavn? Eller skal de allokeres rundt til andre steder, hvor der er mere ”value for money”?.   Hvis man ikke har et overblik over kapitalen, så vil risikoen for at lave forkerte investeringer være stor, hvor det i værste fald kan betyde, at man må dreje nøglen om. Derfor skal man hele tiden som virksomhedsleder have fingeren på pulsen og skære alle unødvendige udgifter fra.

Motiver dig selv og dine medarbejdere

 

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiver og deres evne til hele tiden at performe godt og yde deres bedste kræver, at de bliver motiveret på rette vis. En god måde, at motivere sine medarbejdere på, er ved hele tiden, at give dem nye arbejdsopgaver og vise dem tillid og ansvar.  I forbindelse kan det være belejligt, at de engang imellem kommer på kurser hos tack.dk.

Disse parametre må ikke negligeres som iværksætter

 

Det kræver blod, sved, tårer og et umenneskeligt antal arbejdstimer at være iværksætter, hvor tvivlen ofte kan komme til at spille en et puds, og man overvejer om de mange arbejdstimer overhovedet er det værd, når man ser sine venner og familie hygge sig i deres fritid. Man siger, at hårdt arbejde betaler sig på den lange bane, hvor viljen ofte er det, som skiller får fra bukke.  Ved at disponerer sin tid rigtigt og fokusere på de rigtige ting, kan du gøre din tilværelse som startupper bedre.

Her kommer nogle tips til, hvad du som iværksætter simpelthen bare skal have styr på og som er alfa omega for din virksomheds fremtidige succes.

 

 

Økonomi

 

Penge er allestedsværende i vores samfund og det har stor betydning for, hvordan de fleste lever deres liv.  Hvis du som privatperson ikke har styr på dine indtægter og udgifter, og har et stort overforbrug, så vil det på et eller andet tidspunkt kunne mærkes, og i værste fald med den konsekvens, at banken lukker kassen. I samme stil er det som iværksætter alfa og omega, at have styr på, hvordan økonomien i virksomheden fungerer.  Hvis der ikke er styr på, hvordan virksomhedens indtægter og udgifter, så kan det hurtigt gå den forkerte vej, man skal vide præcist, hvor mange penge man har til rådighed hver måned og ligeledes, hvordan disse skal allokeres rundt i virksomheden, så de gør mest gavn. Hvis man ikke har den store økonomiske ekspertise, så kan det være relevant, at ansætte en revisor eller bruge regnskabsprogrammer. Disse er nemme at finde online.

 

Trivsel

I takt med at virksomheden forhåbentlig vokser, så kan det være relevant, at ansætte flere medarbejdere.  Medarbejderne er dem, som får virksomheden til at fungerer, hvorfor man som iværksætter skal huske at sætte pris på sine medarbejdere.  Hvis de har dårlige forhold, så er det ikke sikkert, at de har samme motivation for at gøre et godt stykke arbejde og deres effektivitet vil falde. Derimod, hvis der er muligheder for udvikling og de har gode arbejdsforhold, vil de have en større tendens til, at yde deres maksimale for virksomheden.