Flere danske iværksættere udvandrer fra Danmark

Danmark har i de seneste år set et stigende antal danskere springe ud som selvstændige. Men på trods af den glædelige udvikling, så er der en skyggeside for det viser sig at selvom flere danskere ønsker at være selvstændige, så er netop selvstændige også overrepræsenteret, når man kigger på, hvem der udvandrer fra Danmark.

Udvandrere jagter de tre store K’er

Ifølge tal fra Danmarks statistik udvandrer der cirka 22.000 danskere om året til udlandet. Hovedparten af disse danskere udgøres af selvstændige – ofte unge iværksættere, der er på jagt efter tre ting, de tre store k’er: Kapital, Kunder og Kompetencer.

Kapital: strenge bankregler skræmmer iværksættere

I dag er det sådan at mange iværksættere har svært ved at tage det fulde skridt og gøre deres forretning til en kæmpeforretning. En af de primære årsager til dette er manglen på kapital. Både de danske banker og ikke mindst det danske kapitalmarked er flere gange blevet kritiseret for at være for rigid. I stedet ønsker mange at Danmark lærer af Sverige hvor privatpersoner både har lettere, hurtigere og ikke mindst billigere muligheder for at investere sin penge i startup virksomheder.

Kunder: Tilstedeværelse på store markeder er nødvendigt

Den anden årsag til at mange danskere vælger at tage springet til udlandet er at Danmark til trods for sit medlemskab af EU er et relativt lille marked med lav vækst. Derfor vælger mange i disse år både at tage til Storbritannien, USA, samt ikke mindst både Hong Kong og Dubai, hvor der i øjeblikket er en lang større fokus på international handel. Blandt andet er Californien og Silicon Valley et af de mest populære destinationer for nye IT-virksomheder. På trods af globaliseringen er det stadig nødvendigt at være fysisk til stede på de største markeder inden for ens branche.

Kompetencer: De rigtige uddannelser og folk findes uden for Danmark

Den tredje grund til at mange hver år vælge at emigrere skyldes ønsket om at dygtiggøre sig. Selvom Danmark har to universter i top 100 i verden er dette langt fra nok for alle, og derfor er der mange der hvert år rejser til udlandet for at tage en relevant uddannelse. Her er både USA, Kina og Storbritannien igen nogle af de mest populære destinationer for unge danskere. Mange danskere må dog selv betale eller søge om støtte fra fonde i form af legater for at kunne klare skærene. Det bekræfter man hos hjemmesiden Legatbogen.dk hvor man har oplevet en stigende interesse fra danske studerende for at tage en uddannelse i udlandet i de senere år.

Udover uddannelse så vælger mange også at rejse ud for at rekruttere de bedste folk i den for deres branche. Denne tendens gør sig dog oftest gældende for folk der har studeret i udlandet og dermed skabt sig et internationalt netværk på forhånd.

 

One thought on “Flere danske iværksættere udvandrer fra Danmark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *