Legal Desk gør juraen tilgængelig!

Stifterne bag Legal Desk så potentialet ved at effektivisere og demokratisere den ellers konservative og lukkede advokat verden. Det har ført til en portal, der dels formidler jura på en let forståelig måde og sælger automatiserede juridiske dokumenter til både privat og erhverv.

Konservativ branche

Advokatbranchen er en konservativ branche, der ikke har været præget af den store innovation i de sidste mange årtier. Dette er primært båret af en arbejds- og branchekultur, hvor de yngre er i mesterlære hos de ældre advokater (partnere) og hvor konservatisme og tradition er anset som fundamentale dyder.

Juridisk bistand var et marked på over 12 mia. kr. i 2014 og har siden oplevet en stille vækst som følge af dansk økonomis langsomme stabilisering efter finanskrisen. Det er således et kæmpe marked bare i Danmark, der ligeledes er præget af en urbanisering af juridisk rådgivning ifølge de seneste statistikker fra 2016. Branchen har oplevet en konsolidering blandt de største advokatfirmaer, men der eksisterer stadig et stort fragmenteret marked blandt de mindre advokatfirmaet.

Krydsfeltet mellem “hjemmelavet” og professionel rådgiver

legaldesk forside

På grund af det forholdsvis høje prisleje som advokater traditionelt har taget for rådgivning, har mange mennesker enten udskudt at få styr på juraen eller selv prøvet at klare det. I forsøget på selv at klare det, bruger mange mennesker internettet til at finde eksempler eller frit tilgængelige dokumenter. Dette ender dog ofte galt, da folk ender med at lave utilstrækkelige eller i det værste tilfælde ugyldige juridiske dokumenter. Der har således manglet et værdifuldt alternativ til den dyre advokat, der stadig sikrer indholdet, kvaliteten og gyldigheden at de mest gængse juridiske dokumenter.

Legal Desk som et nyt værdifuldt alternativ

Legal Desk tilbyder et værdifuldt alternativt til advokaten, når det kommer til udarbejdelse af juridiske dokumenter. Gennem hjemmesiden www.legaldesk.dk kan brugerne læse om de forskellige juridiske dokumenter og relaterede emner i ro og mag. Formidling af det juridiske materiale er en betydelig del af Legal Desk’s vision, da det hjælper brugeren til at forstå deres juridiske behov og konsekvenserne af deres valg. Hvis der skulle være behov for det, kan brugerne ligeledes få support igennem mail, chat eller telefon.

Når brugeren er klar, kan de udfylde en intelligent web-formular, hvor brugeren skal tage stilling til de spørgsmål som en advokat ellers ville have stillet dem. Når web-formularen er gennemført, skal der betales for dokumentet, hvorefter det individuelle juridiske dokument vil modtages klar til underskrift.

Hjælp til iværksætter-venner ledte til Legal Desk

Legal Desk opstod lidt tilfældigt, da stifterne, som advokater, begge fik mange forespørgsler fra iværksætter-venner, der ville have hjælp til diverse juridiske ting i forbindelse med deres forretning. Da mange af forespørgslerne omhandlede de samme eller lignende juridiske forhold, begyndte de at overveje om det ikke kunne gøres mere effektivt. Det blev start-skuddet til længerevarig udvikling af en software-platform, der kunne omsætte brugerinput til dokumenter.

Herefter er det gået hurtigt for Legal Desk, der har mere end 6.500 besøgende om måneden og som oplever stødt og stabil vækst på besøgende som følge af en fokuseret indsat ift. SEO on content marketing. Efter at have betjent mere end 1.500 betalende kunder indenfor det sidste år, går Legal Desk nu ind i en skaleringsfase, hvor servicen skal eksponeres overfor flere potentielle kunder.

Visionen for Legal Desk

anders og simon

Visionen er da også helt klar for Legal Desk. De ønsker at være den førende leverandør af juridiske dokumenter i Danmark. I følge med-stifter og direktør Simon Eklund, er der masser af potentiale for videreudvikling og vækst:

“Vores system gør ikke bare juraen tilgængelig for ikke-jurister, men effektivisere også selve dokument-udarbejdelsen markant. Dette giver en række spændende muligheder i flere forskellige sammenhænge. Der er et kæmpe marked for “micro-law”, der er jura og kontrakter, hvor transaktionsværdien ikke berettiger en egentlig advokat, men hvor standardiserede løsninger er den eneste løsning, såsom mange deltidsbeskæftigelser.

Herudover er der er stort og spændende potentiale i effektivisering af den eksisterende konsulent-branche, hvor tid er den vigtigst ressource. Så vi ser mange forskellige muligheder med stort potentiale.”

One thought on “Legal Desk gør juraen tilgængelig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *