Antallet af selvstændige webshop-ejere vokser markant!

I de senere år har Danmark kontinuerligt været blandt de lande i EU, hvor færrest vælger at starte deres egen virksomhed. Igennem de to sidste år har der både været store fremgange og senere tilbagegange, men enkelte brancher viser så småt tegn på bedring.

I Danmark foretrækker langt de fleste rollen som lønmodtager fremfor rollen som selvstændig erhvervsdrivende. Sådan har tendensen været igennem de sidste mange år. Andelen af beskæftigede i Danmark, der arbejder som selvstændige, var 8,3 pct. i andet kvartal af 2014.

Danmark havde dermed den tredje laveste andel af selvstændige, som en del af arbejdsstyrken blandt EU’s 28 medlemslande. Danmark blev i denne sammenhæng kun overgået af Estland og Luxemburg, hvor endnu færre foretrækker et liv som selvstændige.

Danmark er dermed fortsat langt bagefter i forhold til gennemsnittet i EU, hvor 14,3% af arbejdsstyrken driver egen virksomhed. Det viser de seneste tal fra den fælles europæiske arbejdskraftundersøgelse Labour Force Survey.

Store udsving siden finanskrisens begyndelse  

På trods af den stigende beskæftigelse og bedre konjunkturer i de senere år, er antallet af iværksættere og nystartede virksomheder svinget markant. Imellem 2013 og 2014 steg antallet af nyetablerede selskaber således med hele 34%.

På trods af denne udvikling lå det samlede antal selvstændige i Danmark i 2015 stadig 5% under niveauet fra 2008 før finanskrisen – selvom beskæftigelsen i samme periode steg med over 33.000 personer.

Enkelte brancher oplever stor fremgang i antallet af selvstændige   
På trods af den samlede tilbagegang over de sidste syv år, viser de seneste tal fra 2015, at der er enkelte brancher hvor der er stor fremgang.

Ifølge Dansk erhverv er det særligt indenfor segmenterne ’Information og kommunikation’ og, ’Kultur, fritid og anden service’, at der er sket en stor stigning antallet af nystartede virksomheder.

Særligt indenfor e-handel er der i det seneste år sket en markant stigning i antallet af personer, der har sin egen webshop. Dette kan forklares med, at e-handlen i Danmark fortsat nyder stor fremgang. Sidste år voksede den samlede e-handel i Danmark med over 18% og i år forventes en lignende vækst.

Denne udvikling kan blandt andet forklares med den lave ledighed, der har fået flere til at gå alternative karriereveje og dermed har flere fået øjnene op for potentialet indenfor e-handel.

I de sidste år er antallet af selvstændige indenfor jobkategorien ‘Information og kommunikation’ således steget med over 30%.

Ved udgangen af 2015 var der 203.000 selvstændige i Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *